ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα επισκέπτου θα λάβετε την πρόσκληση της έκθεσης και θα έχετε διαρκή ηλεκτρονική ενημέρωση για τις συμμετοχές εκθετών εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και τις εκδηλώσεις που θα  διοργανωθούν κατά την διάρκεια της έκθεσης.
Ονομ/νυμο Υπευθύνου*
Επωνυμία Επιχείρησης*
Δραστηριότητα*
Οδός, Τ.Κ. Πόλη*
Τηλέφωνο*
e-mail*