Για πρώτη φορά οι επαγγελματίες της αγοράς θα συγκεντρωθούν σ΄ ένα εκθεσιακό χώρο που τηρεί υψηλά στάνταρτ κομβικά και χωροταξιακά.

 
Σ’ ένα προνομιούχο περιβάλλον που προδιαθέτει τους επαγγελματίες να δούν νέα εκθέματα, να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες και να λάβουν τεχνογνωσία της “επόμενης ημέρας”.
Να ενημερωθείτε από τους κλαδικούς φορείς και να ανταλλάξουν απόψεις για επαγγελματικά θέματα και την εξέλιξη του κλάδου.
Να παρακολουθήσετε ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια με πιστοποίηση.
Να θέσετε αιτήματα για τις ανάγκες στους προμηθευτές, στους ήδη ή στους ενδυνάμει συνεργάτες και να λάβουν συγκρίσιμες απαντήσεις.
Με την επίσκεψη σας ισχυροποιείται την δύναμη και την δυναμική του κλάδου και συμμετέχεται στην σύγχρονη εξέλιξη του.