«Αναβάθμιση κι εξέλιξη των λειτουργών κηδειών στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ 2019

ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΓια το προεδρείο

Ευστάθιος Μιχαήλ
Νικόλαος Αγγελέτος

Μιχάλης Παναγιώτου

Νέστωρας Νικολόπουλος

Χρήστος Παντέλης

Επιστημονική Επιτροπή

Γεώργιος Μποσμαλής

Δρ. Νικόλαος Ράικος

Δρ. Ορθοδοξία Μαστρογιάννη

Βασίλης Νιζάμης

Αντώνης Λουκάς

Συντονιστής

Αντώνης Λουκάς


09:30 – 10.00 Εγγραφές


10:00 Έναρξη


10.00 – 10.30 Χαιρετισμοί


10.30 - 11.00 Αλλαγές για τους λειτουργούς κηδειών μετά το Νόμο 4596/2019

Ομιλητής: Δρ. Γρηγόρης Λέων, Ιατροδικαστής – Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών – Forensic Pathology Fellow Φλόριντα (ΗΠΑ) - Πρόεδρος Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας


11.00 – 11.30 Οργάνωση και Διοίκηση Γραφείου και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων

Ομιλητής: Γεώργιος Μποσμαλής – Λέκτορας Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών, συνεργάτης του κολεγίου CDA


11.30 – 12.00 Δημόσια Υγεία και Ταρίχευση
Ομιλητής: Ορθοδοξία Μαστρογιάννη – Υπεύθυνη Τοξικολογικού εργαστηρίου ιατροδικαστής υπηρεσίας Θεσσαλονίκης


12.00 – 12.30 Διάλειμμα


12.30 -13.00 Η Ψυχολογική Επιβάρυνση και το Νομικό Πλαίσιο του Επαγγέλματος του Λειτουργού Τελετών και του Ταριχευτή

Ομιλητής: Δρ. Νίκος Ράικος – Αν.Καθηγητής Ιατροδικαστικής και τοξικολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


13.00 – 13.30 Το αξιολογημένο Δίπλωμα Λειτουργού Τελετών Κηδειών και Ταριχευτή του Κολεγίου CDA

Ομιλητές:
 Ευστάθιος Μιχαήλ Διευθυντής του κολεγίου CDA Πάφου – Πρώην Διευθυντής ανώτερης κι ανώτατης εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου

Δρ. Ελένη Ζαγγελίδου, προϊσταμένη της ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, συνεργάτιδα του κολεγίου CDA13.30 – 14.30 Διάλειμμα - Μπουφές


14.30 – 15.00 Χρησιμοποιώντας το μάρκετινγκ για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας

Ομιλητής: Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης - Επίκουρος Καθηγητής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων


15.00 – 15.30 Προσωπικά δεδομένα


Ομιλητής: Βασίλης Νιζάμης: Νομικός Σύμβουλος Ε.Λ.Γ.Κ.Τ.Ε.


15.30 – 16.30 Ανοιχτή συζήτηση - Ερωτήσεις16.30 Λήξη Συνεδρίου